ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල්තැන" - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.

අ.පො.ස.(සාමාන්‍ය පෙළ) විභාග තොරතුරු
NCP/P/P/TK/Kadawalawewa M.V

පාසල් තොරතුරු පිටුවට යන්න.

අංකය වසර පෙනීසිටි ගණන සමත් ගණන ප්‍රතිශතය
12016340720.59%
22015210838.1%
32014210523.81%
42013261038.46%
52012300413.33%
62011321031.25%